df-kalundborg

KV21- Kandidater til kommunalvalget

Peter Jacobsen

Anne Marie Hansen

Peer Justesen

Martin Schwartzbach

Hans Kurt Jørgensen

John Vind


Dansk Folkepartis kandidater til kommunalvalget 2021 er trukket i arbejdstøjet og er i fuld gang med alle forberedelserne op mod valget den 16. november 2021.


Under valgkampen kommer borgmesterkandidat Peter Jacobsen rundt i hele kommunen. Her får du rig mulighed for at få en god snak med Peter.


Ønsker du at støtte os økonomisk i valgkampen, kan du indbetale dit valgbidrag til Sparekassen Sjælland kontonr. 0519-248558.


Vi gør opmærksom på at navn på bidrag ikke offentliggøres op til og med 20.900,- kr. indenfor kalenderåret. Bidrag over 20.900,- offentliggøres i regnskab med oplysninger om, hvem bidragsyder er.


Herunder vores valgprogram fra 2017

Flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere skal tilpasse sig danske værdier som ytringsfrihed og demokrati, og de skal ikke have særlige fordele fremfor vores egne borgere.

 

Politi - Tryghed

Vi skal have politiet tilbage til Kalundborg Kommune og skal have skabt ro i Klosterparkvejskvarteret.

 

Ældre- og sundhedsområdet

Vi skal bruge flere ressourcer på vores ældre. Vi siger nej til serviceforringelser og udlicitering af plejeopgaver. Kalundborg Kommune skal være Danmarks bedste ældrekommune.

Vi skal have flere sundhedstilbud til Kalundborg Kommune ud fra princippet: ”Hvad der ikke er svært skal være nært”. Samarbejdet med de praktiserende læger skal styrkes.


Socialområdet

Vi skal tage hånd om vores handicappede og socialt udsatte borgere, give dem støtte og hjælp til at få et værdigt liv med udgangspunkt i den enkeltes behov.


Skoler og daginstitutioner

Vi skal udvikle vores folkeskole samt turde tænke nyt og anderledes. Vi skal udfordre det stigende antal privatskoler på kvalitet og have faguddannet personale og tænke inklusion på en ny måde.

Vi skal have flere hænder i daginstitutionerne og praktikanter skal ikke erstatte uddannede pædagoger.


Service

Borgerne skal møde en kommune, som tager dem alvorligt, og hvor mulighederne ikke er størst for dem, som råber højest, men hvor alle kan forvente at få den samme behandling.


Arbejdsmarkedet

Arbejdsmiljøet i kommunen skal forbedres. Der skal fokuseres mere på efteruddannelse og kompetenceudvikling i tæt samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationer. Gennem en aktiv erhvervspolitik skal vi tiltrække virksomheder og skabe flere jobs i vores kommune.

 

Udvikling og infrastruktur

Vi skal have flere uddannelser til Kalundborg og en fuldt udbygget motorvej hele vejen til Kalundborg.

 

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig i hele kommunen, og de små lokalsamfund skal garanteres gode vilkår og muligheder gennem dialog med bl.a. lokalråd og beboerforeninger.


Du kan også finde os her:

Dansk Folkeparti - Kalundborg lokalforening – DFDansk Folkepartis KV21-Team

John Vind - Peer Justesen - Martin Schwartzbach - Peter Jacobsen - Anne Marie Hansen - Hans Kurt Jørgensen

Byrådsmedlemmer

Viceborgmester Peter Jacobsen

Martin Schwartzbach

Anne Marie Hansen

Hans Kurt Jørgensen