df-kalundborg


Vi gør opmærksom på at navn på bidrag ikke offentliggøres op til og med 20.900,- kr. indenfor kalenderåret. Bidrag over 20.900,- offentliggøres i regnskab med oplysninger om, hvem bidragsyder er.


Herunder vores KV21 valgprogram 

Folkeskolen

Vi skal forbedre elevernes karakter i dansk og matematik. Der skal laves handleplaner for den enkelte skole, så vi sikre, at vi opnår de ønskede resultater. Samtidig skal der udarbejdes en investeringsplan og området skal minimum tilføres ekstra 40 millioner kroner de kommende år.


Ældre

Vi skal styrke kvaliteten i vores ældrepleje, samt skabe mere livskvalitet for alle ældre i Kalundborg Kommune. Der skal fortsat tilføres flere penge til området. Vi skal afvikle bureaukratiet og give medarbejderne mere frihed i deres arbejde med de ældre.


Klima og grøn omstilling

Kalundborg kommune skal spille en aktiv rolle i den grønne omstilling. Vi skal skabe resultater ud fra hvad der virker, og giver mening i Kalundborg. Vi skal ikke lade os styre af luftkasteller og fantasiforestillinger, men af sund fornuft og sikre løsninger.


Socialområdet

Vi skal tage hånd om vores førtidspensionister, handicappede og socialt udsatte borgere. Ret til at være en familie, også når sygdommen rammer. Bedre og kortere sagsbehandlingstid, der tager hensyn til borgerens individuelle, konkrete behov.

 

Sundhed

Vi skal have Danmarks bedste kommunale sundhedsvæsen. Flere sundhedstilbud skal flyttes tættere på borgerne ud fra princippet om: "Hvad der ikke er svært skal være nært". Vi skal i samarbejde med de praktiserende læger opbygge viden og muligheder om, at flere sundhedstilbud kan tilbydes i Kalundborg kommune. Vores sundheds- og akuthus sjak have flere funktioner. Der skal etableres sygeplejeklinikker i vores centerbyer.


Flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere skal skal acceptere danske værdier som ytringsfrihed og demokrati. Vi skal ikke acceptere parallelsamfund og vi skal fortsat have fokus på hjemsendelse. Der skal ikke laves særlige løsninger, for at tilfredstille borgere med anden etnisk herkomst.


Arbejdsmarkedet

Der skal mere fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer. Medarbejderne er vores vigtigste ressource og vi skal skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø i tæt samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationer. Vi skal skabe flere jobs i den private sektor ved at tiltrække nye virksomheder til Kalundborg Kommune gennem en aktiv erhvervspolitik.

 

Kultur

Kulturen er vigtig i forhold til udviklingen af Kalundborg Kommune. Vi skal være førende på børne- og ældrekultur. Vi skal fortsat satse på kultur i hele kommunen, både lokalsamfund og centerbyer skal prioriteres. De frivillige foreninger skal have maximal støtte, også økonomisk og vi skal stille gode faciliteter til rådighed.
Byrådsmedlemmer

Peter Jacobsen

Martin Schwartzbach