Velkommen til Dansk Folkeparti i Kalundborg Kommune

Byrådsgruppen

Peter Jacobsen

Martin Schwartzbach

Anne Marie Hansen

Hans Kurt Jørgensen

Opstillet og valgt i Kalundborg Valgkreds MF Søren Espersen

Lokalbestyrelsen

Formand Peer Justesen

Næstformand Niels K. Andersen

Kasserer Berit Christensen

Sekretær René H. Nielsen

Bjarne G. Ekman

Tove Justesen

Mona Holberg

Lokalformand Peer Justesen - Viceborgmester Peter Jacobsen - MF Søren Espersen

Dansk Folkeparti (DF) blev stiftet på Christiansborg den 6. oktober 1995. 

 

DF´s første årsmøde blev holdt i Vissenbjerg på Fyn den 1. juni 1996,  ved hvilken lejlighed MF Pia Kjærsgaard enstemmigt blev valgt til partiets formand. Pia Kjærsgaard var formand indtil september 2012 hvor MF Kristian Thulesen Dahl blev valgt som formand for Dansk Folkeparti. 

Det arbejder vi for i Kalundborg Kommune

Peter Jacobsen

Martin Schwartzbach

Anne Marie Hansen

Hans Kurt Jørgensen

Flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere skal tilpasse sig danske værdier som ytringsfrihed og demokrati, og de skal ikke have særlige fordele fremfor vores egne borgere. 

Politi - Tryghed

Vi skal have politiet tilbage til Kalundborg Kommune og skal have skabt ro i Klosterparkvejskvarteret. 

Ældre- og sundhedsområdet

Vi skal bruge flere ressourcer på vores ældre. Vi siger nej til serviceforringelser og udlicitering af plejeopgaver. Kalundborg Kommune skal være Danmarks bedste ældrekommune.

Vi skal have flere sundhedstilbud til Kalundborg Kommune ud fra princippet: ”Hvad der ikke er svært skal være nært”. Samarbejdet med de praktiserende læger skal styrkes.

Socialområdet

Vi skal tage hånd om vores handicappede og socialt udsatte borgere, give dem støtte og hjælp til at få et værdigt liv med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Skoler og daginstitutioner

Vi skal udvikle vores folkeskole samt turde tænke nyt og anderledes. Vi skal udfordre det stigende antal privatskoler på kvalitet og have faguddannet personale og tænke inklusion på en ny måde.

Vi skal have flere hænder i daginstitutionerne og praktikanter skal ikke erstatte uddannede pædagoger.

Service

Borgerne skal møde en kommune, som tager dem alvorligt, og hvor mulighederne ikke er størst for dem, som råber højest, men hvor alle kan forvente at få den samme behandling.

Arbejdsmarkedet

Arbejdsmiljøet i kommunen skal forbedres. Der skal fokuseres mere på efteruddannelse og kompetenceudvikling i tæt samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationer. Gennem en aktiv erhvervspolitik skal vi tiltrække virksomheder og skabe flere jobs i vores kommune. 

Udvikling og infrastruktur

Vi skal have flere uddannelser til Kalundborg og en fuldt udbygget motorvej hele vejen til Kalundborg. 

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig i hele kommunen, og de små lokalsamfund skal garanteres gode vilkår og muligheder gennem dialog med bl.a. lokalråd og beboerforeninger.